Pera Pardina Consultors, Societat Limitada


Empresa
Serveis
Objectius
Metodologia
Obres
Contacte
Home


Mapa web
Nota Legal . Nif: B62770540

Produït per Estudio solver
 
Gestió de projectes i obres
Pera Pardina Consultors, Societat Limitada


Gestió i control
Els nostres serveis es circumscriuen exclusivament en la "gestió i control" tecno/econòmic de projectes i/o obres, no entrem en l'aspecte financer d'aquestes operacions, però sí considerem que la nostre gestió és de gran profit per a que els Promotors puguin prendre decisions..

Es tracta de cobrir i defendre un espai en la gestió Inmobiliaria, no relacionada amb cap dels professionals involucrats en aquest procés, com són Arquitectes, Aparelladors, Enginyers d'Instal.lacions, Gestors de vendes, etc...

Aquests serveis van des d'un simple assessorament dels treballs realitzats per tercers, fins a la completa gestió i control de projectes i/o la coordinació dels treballs i instal.lacions de les obres en els seus diferents oficis, per el compliment d'un programa.

Altres serveis:

Direcció Facultativa
Seguretat i Salut en obres
Medicions i Pressupostos
Valoracions i Transacions
Informes, Dictàmens i Certificacions
Confecció de Projectes
Planificació i Programes d'obres
Auditories de Projectes

Apliquem un percentatge sobre el valor de les obres, de les instal.lacions i dels serveis de Companyies, variable en funció de si es realitza una Coordinació total, un Control tecno/econòmic o un simple assessorament del projecte i les obres, i variable també segons el tipus, ús i dimensions de cada obra.


     
Español Català English